Cialis Generisk Cialis Pris Viagra Til Kvinder Kamagra Now K�b Kamagra Oral Jelly Kamagra Oral Jelly Review Viagra Apotek Cialis Patent Cialis Eller Viagra Levitra 20 Mg Levitra Netdoktor Billig Viagra Viagra Pille Cialis Online Kamagra Viagra Viagra Piller Kamagra Gel Viagra Uden Recept Viagra K�b Levitra Rejsningsproblemer Viagra Danmark Cialis Wiki Kamagra Bivirkninger

LOGO' nun İŞ Uygulamaları ile Yeni
Düzene Uyum Sağlamak Şimdi Daha Kolay
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Hayatımıza Girecek Değişiklikler
Vergi Usul Kanunu’ndan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na geçişle birlikte uygulamada neler değişecek? Hangi değişiklikler muhasebenizi ve finansal yönetiminizi nasıl etkileyecek? Ana hatlarıyla yeni Türk Ticaret Kanunu ile gündeme gelmesi beklenen değişiklikler...
İş dünyasında uluslararası standartların işlerlik kazanmasını sağlayan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), bugün her yöneticinin gündeminde önemli bir yer tutuyor.  Kurumsal yönetim, şeffaflık, dürüstlük ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamının oluşturulması için 50 yıl snra gündeme gelen yeni yasa, çarpıcı değişiklikler içeriyor.   TTK’nın yeni hükümleri ile tüm sermaye şirketlerinin UFRS raporlama (Türkiye için uyarlanmış şekliyle TFRS), bağımsız denetim ve şeffaf yönetim için özellikle kurumsal yönetim alanında önemli düzenlemeler yapması  gerekecek. Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesi için güçlü ve yeni bir kulvar açan  yasa 1 Temmuz  2012’de yürürlüğe girdiğinde mevcut  TTK’nın uyuşmazlıklarda yetersiz  kalması gibi birçok sorun ortadan kalkacak. Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde Türk işletmelerinin küresel arenadaki rakipleriyle aynı dili konuşmasını sağlayacak.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda işletmenizi ilgilendirebilecek bazı değişiklikler
özetle şöyle:

• Yeni TTK tasarısı ile gerek  anonim  gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ile uyumlu olan Türk Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlanması zorunluluğu getiriliyor.
• Ticari Sicil kayıtları elektronik olarak  takip edilirken  bu bilgiler tam bir şeffaflık içinde erişime açık olacak.
• Anonim ortaklıklar icin tedrici kuruluş tamamen kaldırılmakta bunun  yerine sermayenin bir kısmının kuruluştan sonra
2 ay içinde halka arz edilmesi modeli getirilmektedir.
• Anonim şirket  modelinde tek kişilik ortaklık  kurulması veya mevcut  şirketin tek ortaklı şirkete dönüştürülmesi mümkün hale geliyor.
• Halka açık olmayan  anonim  ortaklıklar da tıpkı SPK’ya tabi şirketler gibi kayıtlı sermaye sistemine girebilecek.
• Yeni yasa ile limited ortaklıklarda asgari sermaye tutarı  25,000 TL olarak  belirlendi.
• “Aynı sermaye” olabilecek hususlar düzenlenerek örneğin,  fikri mülkiyet haklarının da (elektronik ortamlar, alan adları  vb. gibi) ayni sermaye olarak  konabileceği hükmü  getirildi.
• Yönetim ve ortaklık  kurulları tek bir kişiden oluşabilecek.
• Yönetim kurulu  üyelerinin  en az dörtte birinin yüksek öğrenim görme zorunluluğu getirildi.
• Yönetim ve temsil  yetkilerinin  kullanımı  ve devrine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
• Limited ortaklıklarda çoğunluk  oranı, sermayenin yarısından fazlası yerine ortaklar genel  kurulunda temsil  edilen oyların yarısından fazlası şeklinde değiştirildi. Buna karşılık kanunun ve ana sözleşmenin öngördüğü önemli kararlar için üçte iki olumlu  oy şartı  aranıyor.
• Yönetim kurulu  ve genel  kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması  mümkün hale geliyor.
• Her ortaklığın  bir web sitesi  kurması ve bu yolla menfaat sahiplerini bilgilendirmesi zorunlu  hale gelecek.
• Gerektiği gibi işlemeyen denetçilik (murakıplık) organı kaldırılmakta bunun  yerine tüm ortaklıkların finansal denetiminin bağımsız  dış denetçiler tarafından yapılması  zorunlu  kılındı. Bu denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık rapor  düzenlenmemiş sayılacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu daha  birçok düzenleme getiriyor. Gerek Türk Ticaret Kanunu’yla ilgili haberleri almak,  gerekse LOGO’nun size sunduğu kampanyalar ve yeni fırsatlar hakkında daha  fazla bilgi edinmek için sayfamızdaki formdan faydalanabilirsiniz. LOGO işletmeniz için Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikleri hayata  geçirebileceğiniz güçlü yazılımlar sunuyor.
İş dünyasının  nabzını tutan  LOGOnomi Haber Bülteni’mizle  yeni gelişmelerden haberdar olmak için formu eksiksiz doldurmayı unutmayınız.
 

TFRS ile Gündeme Gelen Her Türlü Değişiklik, LOGO ile Elinizin Altında!

Yasayla gelen  değişiklikleri hayata  geçirmek isteyenler için, LOGO yazılımlarında sunduğu yeni bağlantı ve arayüzlerle yeni değişiklikleri çok seri ve etkili bir şekilde uygulamayı  sağlıyor. Türkiye’nin en yaygın kullanılan iş uygulamaları olan LOGO yazılımları, yeni yasal düzenlemeleri anında  içerik ve fonksiyonlarına yansıtan  yeni sürümleri ile çeyrek yüzyıldır yöneticilerimizin işini kolaylaştıran ürünler olarak haklı bir üne sahiptir.   Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte gündeme gelen  bir çok yasal değişiklik, yürürlüğe girer girmez  LOGO ürünleriyle birlikte şirketlerimizde anında  uygulanabilecek; LOGO yazılımları, yeni mevzuata ve hesaplama yöntemlerine uyum sağlama sürecinde işletmelerin yanında olacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu  ile birlikte ortaya çıkan yeni uygulamalar, LOGO yazılımlarına şu çözümler çerçevesinde yansımaktadır.
• Stok değer düşüklüklerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
• Sabit kıymetler için TFRS’ye uygun amortisman tabloları ve düzeltme kayıtları
• Çek ve senetler için Vergi Usul Kanunu (VUK) ve TFRS’ye göre reeskont hesaplamaları ve aradaki farklar için düzeltme kayıtları
• Satın alma  giderleri ve satış  gelirlerinin TFRS’ye göre değerlenerek muhasebeleştirilmesi
• Otomatik olarak  hesaplanamayan düzeltme kayıtlarının  kullanıcı tarafından girilebilmesi
• Kıdem tazminatı ve izin karşılıklarının aktüeryal yönteme göre hesaplanması
 
Bu çözümlerden LOGO kullanıcıları nasıl faydalanabilecek?
Yeni yasa ile birlikte gündeme gelen  ve yukarıda sayılan LOGO çözümlerine kullanıcılar; iki farklı yoldan erişebilecekler. Artık tüm muhasebe kayıtları TFRS standartlarında tutulduğu için LOGO yazılımlarının  Muhasebe program bölümlerinde TFRS İşlemler başlığı yer alıyor.   UFRS İşlemler başlığı  altında şu seçenekleri göreceksiniz.
• Toplu Reeskont Düzeltmelerini Oluştur
• Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur
• Stok Değerleme Düzeltmeleri
• Kıdem ve İzin Muhasebeleştirme Ayrıca, UFRS Muhasebe Bağlantı  Kodları bölümünde TFRS muhasebe kodlarını gireceğiniz seçenekler yer alıyor. Söz konusu bağlantı kodları; Satış Gelirleri, Satınalma Giderleri, Gerçekleşmemiş Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme),
Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme),   Reeskont Faiz Gider (Ticari Alacaklar), Finansal Kiralama  Gideri (Satınalma Giderleri Düzeltme),  Finansman Gider (Satınalma Giderleri Düzeltme),  Reeskont Faiz Geliri(Ticari Borçlar)  ve gibi bir dizi seçenekten oluşuyor. Yaklaşık 50 yıl sonra gündeme gelen  TTK değişiklikleri, anonim  ve limited şirketlerin çalışma şartlarında yeni düzenlemelere neden olurken şirketlerin yeni yasayla web sitesi  sahibi olma zorunluluğu LOGO kullanıcıları için sorun olmaktan çıkıyor. LOGO ürünlerinde yer alan WebMaster (Site Hazırlama Sihirbazı) ile firmalar teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ve
herhangi bir ek maliyet ödemeden internet sitesi  kurabildiği  gibi gelecekte zorunluluk olacak  uygulama kapsamında mali tablolarını da site üzerinden yayınlayabilecekler. Ayrıca, LOGO urunlerinde yer alan bilgilerin internet sitesi  üzerinden doğrudan yayınlanmaları mümkündür. LOGO çeyrek yüzyıldır olduğu gibi bundan sonra da yasal mevzuattaki her türlü  değişikliği kurumunuza yansıtırken gelişmiş teknolojisi  ile işleri sizin için kolaylaştırmayı sürdürecek.
 
Raporlar ve Mali Tablolar
Genel Mizan (UFRS)

Genel mizan hesapların son (güncel) durumunu görmek ve kontrol  etmek için kullanılan rapor  seçeneğidir. Genel mizanda hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının son durumu izlenir. Genel Mizan raporu UFRS kapsamında yapılan düzen- lemelere ait düzeltme fişlerini de kapsayacak şekilde  de alınır. Bunun için Genel Muhasebe program bölümünde Hesap Durumları menüsü altında  yer alan Genel Mizan (UFRS) seçeneği kullanılır. Bu rapor  ile UFRS kapsamında kesilen düzeltme fişleri dikkate  alınır ve VUK’ a ait toplamlar, düzeltme kayıtları ve UFRS
toplamları raporlanır.
Finansal Tablolar

UFRS’ye uygun olarak  alınması gereken mali tablolar,
• Bilanço Tablosu
• Kar/Zarar Tablosu
• Nakit Akış Tablosu Başlıklarını taşır.  Bu mali tablolar düzeltilmiş değerler ile alınacağı zaman rapor  filtre seçenekleri arasında yer alan -Düzeltilmiş Değer Basımı
-Düzeltme tarihi filtre seçenekleri kullanılır.
 
Türk Ticaret Kanunu’ndaki Değişiklikler Kapsamında LOGO Uygulamaları
STOKLAR

Bilanço tarihinde işletmenin varlığı olarak  elinde bulunan stokların gerçeğe uygun değeriyle  gösterilebilmesi ve dönemsel gelirle ilgili doğru tespitin  yapılabilmesi, işletme için maliyetler ile gelirlerin gerçek anlamda belirlenebilmesini sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan TMS 2 (TFRS - Türk Muhasebe Standartları) uyarınca,  genel olarak, stokların tarihi maliyet esasına göre muhasebeleştirilmesiyle ilgili konuları  da belirlemekte ve açıklamaktadır.
Standartta, stoklara ilişkin belirli tanımlamalar yapılmakta, stokların değerlemesi, stokların maliyeti satın alma  ve dönüştürme maliyetleri, birleşik  ve yan ürün, direkt maliyetleme, stok değerleme yöntemleri, net gerçekleşebilir değer ve raporlanacak bilgiler açıklanmaktadır. LOGO ürünlerinde Stok Değerlemesi, Stok Değerleme Düzeltmeleri başlığı altında gerçekleştiriliyor. Geçerli olması gereken koşullar kullanıcı tarafından belirlenerek istenilen malzemeler için toplu olarak değerleme işlemi yapılırken değer düşüklüğü düzeltmeleri için geçerli olacak muhasebe hesapları, muhasebe bağlantı kodları ile verilerek işlemin muhasebeleştirilmesi sağlanıyor. Stok değer düşüklüğü işleminin fiş olarak saklanması ve geriye yönelik raporlanması da mümkündür.
MADDi DURAN VARLIKLAR

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda TMS 16 olarak  ifade edilen bu standart, işletmenin maddi duran  varlıklara (amortismanlar) olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını hedeflemektedir. Standardın amacı maddi duran  varlıkların ilk defa mali tablolarda kayda alınması ve takip eden dönemlerde muhasebeleştirme ilkelerinin belirlenmesidir. TMS 16 için, faydalı ömür değişiklerinden dolayı amortisman süreleri ve oranları farklılık gösterebilmektedir. LOGO ürünlerinde, bu standart için kullanılacak amortisman tablosu parametreleri UFRS Amortisman Tablosu
Parametreleri başlığı altında ayrı olarak  girilir. Aynı şekilde amortisman tablosu da UFRS Amortisman Tabloları ile alınır.
Bu tablo kendine  ait parametreleri kullanarak hesaplamaları yapar. UFRS Düzeltmeleri gerek  amortisman tablosu üzerinden gerekse UFRS İşlemler bölümünden toplu olarak  yapılabilir. Ayrıca, “Özel Maliyetler ve Hakları” başlığı altında yapılan düzenlemeye göre VUK kapsamında maddi olmayan duran  varlık olup UFRS’ye göre maddi duran  varlık olarak  takip edilen kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulmaktadır.
 

REESKONT HESABI

Reeskont hesabı, alacakların raporlama dönemindeki değerlerine indirgenmesidir. Vergi Usül Kanunu, sadece senetli alacakların reeskont yapılmasına izin verirken  (VUK 281-285), UFRS (Türkiye için uyarlanmış şekliyle TFRS) kapsamında raporlama yapan şirketlerde ise, şirketin her türlü alacağı bir finansal varlık olduğundan bu alacakların tamamı reeskonta tabidir.  VUK’a göre reeskont doğrusal yöntem ile hesaplanırken UFRS’ye göre raporlama yapan şirketler iç verim oranı (IRR) metodunu kullanılır. LOGO ürünlerinde UFRS düzeltme kayıtları, VUK için oluşturulmuş kayıtlar üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir. Genel Muhasebe bölümünde, UFRS Reeskont Düzeltmeleri yapılacak kayıt türleri  seçilir. Reeskont düzeltmeleri
Çek /Senet, Satış Gelirleri, Satınalma Giderleri için toplu ya da ayrı ayrı yapılabilir. Toplu Reeskont Oluşturma ile satış reeskontları muhasebe hesapları üzerinden oluşturulur. Düzeltme işleminde kullanılacak muhasebe kodları, UFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları başlığı altında  tanımlanır.
ÇALIŞANLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

TMS 19 standartı, bir işletmenin, sunmuş olduğu hizmetler karşılığında gelecekte çalışanlara sağlayacağı faydalara ilişkin olarak  “borç”; çalışanlara sağlanan faydalar karşılığında çalışanların sunmuş olduğu hizmetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik  faydanın işletme tarafından kullanılması durumunda “gider” olarak  muhasebeleştirmesini zorunlu  tutuyor. LOGO ürünlerinde TMS 19 standardı kapsamında, kıdem tazminatı yükümlülüğü ve izin karşılıklarının ayrılması işlemlerine ait muhasebe fişleri VUK’a göre oluşturulurken, UFRS’ye göre karşılık ayrılıyor. VUK ve TFRS için muhasebe bağlantı kodları da ayrı ayrı belirtiliyor.
OTOMATİK OLARAK DÜZELTİLEMEYEN  KAYITLAR

Bazı durumlarda UFRS’ye ve VUK’a göre oluşturulması gereken muhasebe kayıtları birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Böyle durumlarda farklılık, çeşitli işlemler sonucunda oluşan düzeltme kayıtları ile giderilebiliyor. LOGO ürünlerinde de otomatik olarak  oluşturulamayan düzeltme kayıtlarının kullanıcılar tarafından ayrıca girilmesine olanak  sağlanmıştır.
İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU

Yeni Türk Ticaret Kanunu, her şirkete internet sitesi  kurma ve sitenin  bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırma zorunluluğu getirmiştir. Bu yenilik ile birlikte LOGO ürünlerinde yer alan Webmaster (Site Hazırlama Sihirbazı) fonksiyonu firmaların teknik bir altyapıya ihtiyaç duymadan ve ek bir maliyet ödemeden bir internet sitesi  kurarak mali tablolarını, ürün ve kampanya bilgilerini buradan yayınlamalarına olanak  sağlıyor.